12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 64. Sayfa Cevapları

okulsoru

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64   1. Genel Ağ’da ve sosyal medyada duygu ve düşüncelerin oldukça kısa cümlelerle hatta dile zarar verecek biçimde farklı sembollerle ve kısaltmalarla anlatılmasının gerekçeleri üzerine sınıfınızda […]

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 63. Sayfa Cevapları

okulsoru

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63 12. Sizce okuduğunuz metnin türünün ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? Açıklayınız. a. Sözlü kültür Cevap: Sözlü kültürün eski öğeleri yeni türler ile harmanlanmıştır. b. […]

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 62. Sayfa Cevapları

okulsoru

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 5. Yazarın okyanus bölgesine özgü bir kuş türü ile yersizlik/yurtsuzluk olguları arasında ilişki kurmaya çalıştığını söyleyebilir misiniz? Düşüncelerinizi açıklayınız. Cevap: Evet ilişki vardır. Kuşlar nasıl ki yerlerinden […]

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 61. Sayfa Cevapları

okulsoru

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 1. Okuduğunuz metinde geçen “tadilat”, “meşinimsi”, “besiye çekilmek” kelimelerinin ve kelime grubunun anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz kelimeleri birer cümlede kullanarak defterinize […]

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 56. Sayfa Cevapları

okulsoru

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56 Kuşlar, birçok soyut kavramın anlatılmasında sembol olarak kullanılmıştır. Türk ve dünya edebiyatında ya da ulusal, evrensel yaşamda kuşlara yüklenen sembolik anlamlarla ilgili bildiklerinizi sınıfınızda arkadaşlarınıza anlatınız. Bu […]

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 55. Sayfa Cevapları

okulsoru

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55 7. Giz adlı metnin anlatıcısını ve bakış açısını tespit ediniz. Ana kahraman ile anlatıcı arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Cevap: Anlatıcı: Yazarın kendisidir. Yaza birinci tekil kişi ağzından ben […]

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 54. Sayfa Cevapları

okulsoru

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54   1. Okuduğunuz metinde geçen “kâgir”, “yusufçuk”, “zakkum” kelimelerinin anlamını cümlelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri birer cümlede kullanarak defterinize yazınız. Cevap: Kagir: […]

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 52. Sayfa Cevapları

okulsoru

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52   Begonvil, Akdeniz Bölgesi’ne özgü bir bitkidir. Bu bitki gibi ülkemizdeki diğer endemik bitki ve çiçeklerle ilgili araştırma yapınız. Gerekirse okulunuzun Biyoloji Zümresi’nden yardım isteyiniz. Araştırmanızı görsel […]

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 51. Sayfa Cevapları

okulsoru

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51   3. Okuduğunuz hikâyede kişi kadrosu dardır. Hikâyede iki karakter vardır ve bunların adı verilmemiştir. Yazarın bu tercihlerinin metne katkıları neler olabilir? Açıklayınız. Cevap: Yazar belki de […]